Tiến độ thi công căn hộ Richmond City Nguyễn Xí ngày 28-02-2019

Hình ảnh tiến độ thi công đến ngày 28-02-2019

Tiến độ thi công Richmond City tổng thể block Glory

Tiến độ thi công Richmond City tổng thể block Glory

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 block Glory

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 block Glory

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Thi công cốt thép sàn tầng 10 block Riches

Thi công cốt thép sàn tầng 10 block Riches

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Lucky

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Lucky

Đăng ký tham quan & nhận báo giá dự án

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp