Tiến độ thi công Căn hộ Lavita Charm Ngày 26-02-2019

Tiến độ thi công Căn hộ Lavita Charm Ngày 26-02-2019

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A​

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block B và Block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block B và Block C

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C​

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Đăng ký tham quan & nhận báo giá dự án

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp