Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh thực tế khu căn hộ 9 View Partment Quận 9

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh tổng thể khu căn hộ 9 View Partment

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh tổng thể Block A

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh tổng thể Block B

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh tổng thể Block C

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện hành lang

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện khu vực bếp

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện khu vực bếp (tt)

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện nhà vệ sinh

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện phòng ngủ

Tiến độ hoàn thiện Căn hộ 9 View Apartment Quận 9

Hình ảnh hoàn thiện phòng ngủ (tt)

Đăng ký tham quan & nhận báo giá dự án

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp